ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
 
TARAFLAR             
 
SATICI
Unvan                                     : ERDİL MOBİLYA San. ve Tic. Ltd. Şti.​
Adres                                      :Oğul Bey Mahallesi Kumludere Caddesi No:3 Gölbaşı-Ankara​
Telefon                                   :0312 460 1861
E-posta                                   : bilgi@shopdreamhome.com
Faks                                        :0216 4786483
Banka Hesabı                         :GARANTİ BANKASI  YILDIZ ŞUBESİ
Şube Kodu ve Hesap No        :408-6299942
IBAN                                      :TR73 0006 2000 4080 0006 2999 42
 
ALICI
İsim-soyisim                          : {{ad_soyad}}
Adres                                      :{{adres}}
Telefon                                   :{{telefon}}
E-posta                                   :{{eposta}}
 
ÜRÜN BİLGİSİ
 
{{urunler}}

Teslim Bilgisi                :
{{fatura}}
 
GENEL HÜKÜMLER         :
 
            Satıcı ürünü varsa kullanım kılavuzu ve garanti belgesiyle birlikte internet sitesinde belirtilmiş olan niteliklere uygun, sağlam ve eksiksiz olarak yasal 30 günlük süreyi aşmamak kaydıyla teslim etmeyi kabul eder. Ürün, Alıcı’nın beyan etmiş olduğu adrese yine Alıcı’nın beyan ettiği kişiye teslim edilir. Teslimat, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi vasıtasıyla yapılır. Alıcı’nın beyan ettiği adrese ve yine Alıcı’nın beyan ettiği kişiye yapılan teslimat Alıcı’ya yapılmış sayılır. Sözleşme konusu ürünün Alıcı’ya teslim edilmesi için öncelikle ürün bedelinin ödenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması gerekmektedir. Ürün bedelinin ödenmemesi yahut ödemenin iptal edilmesi hallerinde Satıcı’nın teslimat yükümlülüğü ortadan kalkar. Ürün tesliminin imkansızlaşması durumunda Satıcı durumu öğrenmesini takip eden 3 gün içerisinde Alıcı’ya bildirir. Bu durumda Alıcı; teslimatın engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi, ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi veya siparişin iptal edilmesi seçimlik haklarından birini kullanabilir.
            Alıcı, ürün bedelini ödemekle yükümlüdür. Alıcının kredi kartı ile ödemeyi tercih etmesi durumunda, kredi kartı bilgilerini tam ve doğru olarak doldurması gerekmektedir. Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslim almadan evvel ürün ambalajını kontrol etmek ve taşımadan kaynaklı hasar, kırık, vb ayıp tespit edilmesi halinde kargo yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Bahsi geçen şekilde hasar tespiti yapılmayan hallerde, ürün alıcıya sağlam, hasarsız ve eksiksiz olarak teslim edilmiş sayılır; satıcının sorumluluğundan söz edilemez.
 
CAYMA HAKKI                 :
 
            Alıcının, işbu sözleşmenin 2.maddesinde yazılı olan ürünü bizzat veya talep ettiği kişi tarafından teslim alınmasından itibaren 14 gün içerisinde hiçbir sebep göstermeksizin cayma hakkı vardır.  Alıcının cayma hakkını kullanabilmesi için ürünün Alıcı’nın özel istekleri ve kişisel ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ürünlerden olmaması gerekir. Cayma hakkı, teslimi akabinde paket veya ambalaj gibi koruyucu unsuru açılmış olan ve iadesi hijyen veya sağlık açısından uygun olmayan mallarda da kullanılamaz. Alıcı cayma beyanını Satıcı’ya 14 günlük sürenin içerisinde yazılı veya sözlü olarak ulaştırmakla yükümlüdür. Alıcı, ürün ile birlikte fatura aslını da iade etmekle yükümlüdür. Alıcı, ürünü iade ederken ürün ile birlikte ürünün aksesuarları, tamamlayıcı parçaları, kutusu ve ambalajını da iade eder. Alıcı ürün ve aksesuarlarını sağlam ve eksiksiz olarak iade etmekle yükümlüdür. Ürün ve fatura aslı ile diğer ilgili evrakın Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 7 gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Nakit ödemelerin iadesi nakit, kredi kartı ile yapılan ödemelerin iadesi kredi kartına yapılır. Cayma hakkının kullanılmasının mümkün olduğu durumlarda; Alıcı, cayma hakkının kullanımına kadarki süreçte ürünün olağan kullanımının dışında kullanımı neticesinde, ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım kılavuzuna aykırı kullanımı neticesinde üründe meydana gelen bozulmalardan ve değişikliklerden sorumludur. Bu durumda Alıcı, ürünün değerinin azalması durumunda bu azalmayı tazmin edeceği gibi iadenin mümkün olmadığı hallerde ürünün bedelini tazmin etmek durumunda kalabilir. Böyle bir durumda Alıcı, cayma hakkını kaybedebilir.
 
           
 
İşbu ön bilgilendirme formu, Alıcı’nın okuyup onaylaması ile geçerlilik kazanır.
            Alıcı, işbu sözleşme kapsamında ürün, satış ve teslimat ile ilgili talep ve şikayetlerini sözlü veya yazılı olarak Satıcı’ya iletebilir.
            İşbu sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlıklarda; belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.