MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
MADDE 1                             :TARAFLAR           
 
SATICI
Unvan                                     :ERDİL MOBİLYA San. ve Tic. Ltd. Şti.​
Adres                                      :Oğul Bey Mahallesi Kumludere Caddesi No:3 Gölbaşı-Ankara  
Telefon                                   : 0312 460 1861
E-posta                                   : bilgi@shopdreamhome.com
Faks                                        :0216 4786483
Banka Hesabı                         :GARANTİ BANKASI  YILDIZ ŞUBESİ
Şube Kodu ve Hesap No        :408-6299942
IBAN                                      :TR73 0006 2000 4080 0006 2999 42
 
ALICI
İsim-soyisim                          :{{ad_soyad}}
Adres                                      :{{adres}}
Telefon                                   :{{telefon}}
E-posta                                   :{{eposta}}
 
MADDE 2                             :ÜRÜN, FİYAT ve TESLİMAT BİLGİSİ
 {{urunler}}
Teslim Bilgisi                :
{{fatura}}
 
MADDE 3                             :KONU
 
            İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu(bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır); alıcının satıcıya www.shopdreamhome.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmelere ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde alıcı ve satıcının karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Alıcı, siparişin gerçekleşmesiyle birlikte işbu sözleşmenin koşullarını kabul etmiş olur. Alıcı; sitede yer alan ürünün özellikleri, KDV dahil toplam satış fiyatı, teslimat bilgileri ve cayma hakkı ile ilgili olarak ön bilgilendirmeyi okuyup bilgi edindiğini ve onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
MADDE 4                             :SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
            Satıcı, işbu sözleşmenin 2.maddesinde yazılı olan ürünü varsa kullanım kılavuzu ve garanti belgesiyle birlikte internet sitesinde belirtilmiş olan niteliklere uygun, sağlam ve eksiksiz olarak yasal 30 günlük süreyi aşmamak kaydıyla teslim etmeyi kabul eder.
 
MADDE 5                             :ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
            Alıcı, işbu sözleşmenin 2.maddesinde yazılı olan ürün bedelini ödemekle yükümlüdür. Alıcının kredi kartı ile ödemeyi tercih etmesi durumunda, kredi kartı bilgilerini tam ve doğru olarak doldurması gerekmektedir. Kredi kartı ile ödeme tek çekim veya belirtilen sayıda taksitle yapılabilir. Kredi kartı ile ödeme, aslen Alıcı ile Banka arasındaki bir işlem olup taksitlendirme faizleri, ödeme iadesi durumunda iadenin taksitler halinde yapılması veya taksit erteleme vb hususlar Satıcı’dan tamamen bağımsız olarak Alıcı ile ilgili Banka arasındaki hususlardır.
 Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslim almadan evvel ürün ambalajını kontrol etmek ve taşımadan kaynaklı hasar, kırık, vb ayıp tespit edilmesi halinde kargo yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Bahsi geçen şekilde hasar tespiti yapılmayan hallerde, ürün alıcıya sağlam, hasarsız ve eksiksiz olarak teslim edilmiş sayılır; satıcının sorumluluğundan söz edilemez.
 
MADDE 6                             :TESLİMAT
 
            İşbu sözleşmenin 2.maddesinde belirtilen ürün, Alıcı’nın beyan etmiş olduğu adrese yine Alıcı’nın beyan ettiği kişiye teslim edilir. Teslimat, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi vasıtasıyla yapılır. Alıcı’nın beyan ettiği adrese ve yine Alıcı’nın beyan ettiği kişiye yapılan teslimat Alıcı’ya yapılmış sayılır; Alıcı’nın beyan ettiği kişinin teslimatı almamasından doğacak sorumluluk Alıcı’ya aittir.
            Ürünün Alıcı tarafından talep edilen teslimat adresinde teslim edilememesinden dolayı kargo şirketine getirilerek burada bekletilmesi veya Satıcı’ya iadesi durumunda Satıcı’nın sorumluluğu söz konusu olamayacağından bütün sorumluluk ve doğacak masraflar Alıcı’ya aittir.
            Sözleşme konusu ürünün Alıcı’ya teslim edilmesi için öncelikle ürün bedelinin ödenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması gerekmektedir. Ürün bedelinin ödenmemesi yahut ödemenin iptal edilmesi hallerinde Satıcı’nın teslimat yükümlülüğü ortadan kalkar.
            Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, ürünün Alıcı’ya tesliminden sonra ilgili Banka’nın ürün bedelini ödememesi veya ödenen ürün bedelinin iadesini talep etmesi halinde Alıcı ürünü 7 işgünü içerisinde Satıcı’ya iade eder. Alıcı’nın kusurunun bulunması durumda Satıcı, Alıcı’dan ürünün iadesini talep edebileceği gibi ürünün bedelini de talep edebilir.
            Satıcı, ürünün Alıcı’ya teslimini siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren ilgili yasal süreyi geçirmeksizin gerçekleştirir. Ürünün stoklarda bulunması halinde ürün, 3 işgünü içerisinde kargo şirketine teslim edilir. Ürünün stoklarda bulunmaması halinde ise yasal süre aşılmamak koşuluyla teslimat gerçekleştirilir. Hava muhalefeti, ticari imkansızlık, beklenmeyen hale veya mücbir sebep durumlarından birinin söz konusu olması sebebiyle teslimatın mümkün olmaması halinde Satıcı durumu Alıcı’ya bildirir.
            Ürün tesliminin imkansızlaşması durumunda Satıcı durumu öğrenmesini takip eden 3 gün içerisinde Alıcı’ya bildirir. Bu durumda Alıcı; teslimatın engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi, ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi veya siparişin iptal edilmesi seçimlik haklarından birini kullanabilir. Siparişin iptal edilmesi durumunda ürün bedeli 14 gün içerisinde iade edilir.
            Teslimat/kargo ücreti Alıcı’ya aittir. Ancak internet sitesinde belirli kampanyalar kapsamında veya belirli tutarların aşılması halinde özel olarak belirtilmesi halinde kargo ücretini Satıcı’nın ödeyeceği belirtilebilir.
           
MADDE 7                             :CAYMA HAKKI
 
            Alıcının, işbu sözleşmenin 2.maddesinde yazılı olan ürünü bizzat veya talep ettiği kişi tarafından teslim alınmasından itibaren 14 gün içerisinde hiçbir sebep göstermeksizin cayma hakkı vardır.  Alıcının cayma hakkını kullanabilmesi için ürünün Alıcı’nın özel istekleri ve kişisel ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ürünlerden olmaması gerekir. Cayma hakkı, teslimi akabinde paket veya ambalaj gibi koruyucu unsuru açılmış olan ve iadesi hijyen veya sağlık açısından uygun olmayan mallarda da kullanılamaz. Alıcı cayma beyanını Satıcı’ya 14 günlük sürenin içerisinde yazılı veya sözlü olarak ulaştırmakla yükümlüdür. Alıcı, ürün ile birlikte fatura aslını da iade etmekle yükümlüdür. Alıcı, ürünü iade ederken ürün ile birlikte ürünün aksesuarları, tamamlayıcı parçaları, kutusu ve ambalajını da iade eder. Alıcı ürün ve aksesuarlarını sağlam ve eksiksiz olarak iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkı kapsamında iade edilen ürünlerin kargo ücreti Satıcı’ya aittir.
            Cayma hakkı kullanılarak ürün iadesi yapılması durumunda, fatura üzerinde iadeye ilişkin olarak doldurulması gerekli bilgiler Alıcı tarafından doldurulacak ve imzalanacaktır. Ayrıca; iade faturası düzenlenmesi gereken durumlarda Alıcı iade faturasını da ürün ile birlikte Satıcı’ya gönderecektir.
            Ürün ve fatura aslı ile diğer ilgili evrakın Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 15 gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Nakit ödemelerin iadesi nakit, kredi kartı ile yapılan ödemelerin iadesi kredi kartına yapılır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, Satıcı tarafından ürün bedelinin Banka’ya iadesi sonrasındaki süreç Alıcı ile Banka arasında olup iade bedelinin Alıcı’ya ödenmesinde Banka’dan kaynaklanan olası gecikmeler, vb durumlarda Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
            Cayma hakkının kullanılmasının mümkün olduğu durumlarda; Alıcı, cayma hakkının kullanımına kadarki süreçte ürünün olağan kullanımının dışında kullanımı neticesinde, ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım kılavuzuna aykırı kullanımı neticesinde üründe meydana gelen bozulmalardan ve değişikliklerden sorumludur. Bu durumda Alıcı, ürünün değerinin azalması durumunda bu azalmayı tazmin edeceği gibi iadenin mümkün olmadığı hallerde ürünün bedelini tazmin etmek durumunda kalabilir. Böyle bir durumda Alıcı, cayma hakkını kaybedebilir.
           
MADDE 8                              :GİZLİLİK POLİTİKASI, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İLETİŞİM KURALLARI
 
            Satıcı, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve ilgili mevzuat kapsamında isim, soyisim, telefon numarası, adres, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet gibi kişisel verilerin site üzerinden Alıcı tarafından kendisine iletilmesini talep eder ve bu bilgileri kullanabilir. Bunun yanı sıra Satıcı, üyenin bağlandığı IP adresi, domain ve browser tipi, siteyi ziyaret tarih ve saati ile sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği gibi bilgileri de yine müşterileri kampanyalardan haberdar etme gibi daha iyi hizmet sunma amacı doğrultusunda kullanabilir. Satıcı, bütün bu kişisel verileri bir veritabanı üzerinde saklama ve işleme hakkına sahiptir.
            Alıcı, site üzerinden tarafımızla paylaştığı kişisel verilerinin kendisinin sağlanacak avantajlardan haberdar edilebilmesini teminen her türlü satış, pazarlama, iletişim, tanıtım, mağaza kartı, kredi kartı, reklam ve promosyon uygulamaları için süresiz olarak Satıcı’nın mevcut ve ilerideki iştirakleri, ortakları ve şirketleri, servis sağlayıcıları/tedarikçileri ile bunların belirleyeceği 3.kişiler ve kuruluşlar tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve paylaşılmasına izin vermektedir. Bunun yanı sıra Alıcı; sözü edilen 3.kişiler ve kuruluşların kendisi ile e-posta, sms, telefon, mektup, faks, otomatik arama, bloetooth kanalları ile kendisi ile iletişime geçmesine izin verir.
            Üyelere ait kişisel veriler, yasal yükümlülük kapsamında ve gerekli durumlarda söz konusu verileri talep etme hakkına yasal olarak sahip olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir. Üyeye ilişkin kişisel veriler ile kredi kartına ilişkin bilgilerin diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmesi mümkün değildir.
 
 
MADDE 9                             :ŞİKAYET, DELİL SÖZLEŞMESİ ve YETKİLİ MAHKEME
 
            Alıcı, işbu sözleşme kapsamında ürün, satış ve teslimat ile ilgili talep ve şikayetlerini sözlü veya yazılı olarak Satıcı’ya iletebilir.
İşbu sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlıkların hallinde Satıcı’ya ait bilgisayar ortamındaki kayıtlar ile telefon görüşmesi kayıtları ve ayrıca diğer bütün kayıtlar kesin delil hükmündedir.
İşbu sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlıklarda; belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.