ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 
Şirketimiz ERDİL Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti ., işbu sitenin her türlü hak ve yetkiye sahip olan yasal sahibidir. İşbu üyelik sözleşmesi onaylandığı anda geçerlilik kazanır ve Üye, kullanım koşullarını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kabul eder.
 
Madde 1                                :KONU
 
            İşbu üyelik sözleşmesinin konusu(bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır); elektronik ticaret kapsamında üyenin, www.shopdreamhome.com internet sitesi üzerinden satışa sunulan ürünün bedelini ödemesi ve şirketimizin bedeli ödenen ürünü sağlam ve eksiksiz olarak üyeye kargo firması aracılığıyla teslimini sağlaması kapsamında üyelik koşulları ve bu koşullarda değişiklik ile üyenin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 
Üye, işbu sözleşmeyi onayladığı anda sözleşmenin koşullarını kabul etmiş olur.
 
Madde 2                                :ÜYELİK ve KOŞULLARI
 
            Üye; www.shopdreamhome.com internet sitesi üzerinden satışa sunulan ürün/ürünleri satın almak amacıyla üyelik formunu dolduran, işbu üyelik sözleşmesini onaylayan ve şirketimiz tarafından üyeliği onaylanan kişidir.
            Üyelik formunda talep edilen bilgiler; Üye’ye ait isim ve soyisim, cinsiyet, doğum tarihi ve e-posta adresidir. Üye, 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Üyelik formunda talep edilen bu bilgilerin hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması ve üyelik sözleşmesinin onaylanması akabinde şirketimizin da onayı ile üyelik işlemleri tamamlanır. Üye, üyelik işlemleri esnasında kendisine kullanıcı adı ve şifre belirler. Müteakiben üye siteye, üyelik işlemleri esnasında belirlediği kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapar. Üyenin şifresini dilediği zaman değiştirme hakkı vardır. Şifrenin gizliliği ve korunması Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, sisteme kaydettiği e-posta adresi ile bir tek üyelik oluşturabilir.
Üyelik işlemlerinin tamamlanması ile Üye’ye ait hak ve yükümlülükler devreye girer. Üye, site kullanım kurallarına ve koşullarına ve ayrıca yasalara uygun olarak hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye, yasalara aykırı hareketinin sonuçlarından sorumludur. Üye, site üzerinde kayıtlı olan bilgilerini güncelleme veya değiştirme hakkına sahiptir. Üyenin site üzerinden bizzat veya şirketimize bilgi aktarımı sağlamak suretiyle kaydettiği, değiştirdiği veya güncellediği bilgilerin doğru olması Üye’nin sorumluluğunda olup şirketimizin söz konusu bilgilerin doğruluğunu, güvenliğini veya yasalara uygunluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye, dilediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini sonlandırabilir. Aynı şekilde şirketimiz de dilediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin Üye’nin üyeliğini sonlandırabilir.
Şirketimiz, işbu sözleşmeyi herhangi bildirimde bulunmaksızın devretme hakkına sahiptir. Üye, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini şirketimize herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve şirketimizin yazılı onayını almaksızın 3.kişiye devredemez.
Üyelikten geçici veya kesin olarak uzaklaştırılmış olanların yeniden Üye olması mümkün değildir.
 
Madde 3                                :KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK
 
            Şirketimiz; siteyi, sitenin içeriğini, sitede yer alan her türlü bilgiyi hiçbir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Şirketimiz, kullanım koşullarında değişiklik yapabileceği gibi sitenin kullanımını duraklatma veya durdurma hakkı da vardır. Bu şekilde yapılan değişiklikler sitede yayınlanması ile yürürlük kazanır ve Üye söz konusu değişikliği kabul etmiş sayılır. Şirketimiz tarafından sitede yer alan bilgiler doğru ve güncel tutulmakla birlikte olası bilgi hatalarından şirketimiz sorumlu tutulamayacaktır.
 
Madde 4                                :GİZLİLİK POLİTİKASI ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 
            Şirketimiz, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve ilgili mevzuat kapsamında isim, soyisim, telefon numarası, adres, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet gibi kişisel verilerin site üzerinden üye tarafından kendisine iletilmesini talep eder ve bu bilgileri kullanabilir. Bunun yanı sıra şirketimiz, üyenin bağlandığı IP adresi, domain ve browser tipi, siteyi ziyaret tarih ve saati ile sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği gibi bilgileri de yine müşterileri kampanyalardan haberdar etme gibi daha iyi hizmet sunma amacı doğrultusunda kullanabilir. Şirketimiz, bütün bu kişisel verileri bir veritabanı üzerinde saklama ve işleme hakkına sahiptir.
            Üye, site üzerinden tarafımızla paylaştığı kişisel verilerinin kendisinin sağlanacak avantajlardan haberdar edilebilmesini teminen her türlü satış, pazarlama, iletişim, tanıtım, mağaza kartı, kredi kartı, reklam ve promosyon uygulamaları için süresiz olarak şirketimizin mevcut ve ilerideki iştirakleri, ortakları ve şirketleri, servis sağlayıcıları/tedarikçileri ile bunların belirleyeceği 3.kişiler ve kuruluşlar tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve paylaşılmasına izin vermektedir.
            Üyelere ait kişisel veriler, yasal yükümlülük kapsamında ve gerekli durumlarda söz konusu verileri talep etme hakkına yasal olarak sahip olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir.
            Üye’ye ait kredi kartı bilgileri ve şifresi şifrelendirilerek işlem yapılan Banka’ya yönlendirilir. Bu aşamada aktarılan bilgiler ve şifreler şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.
            Üyeye ilişkin kişisel veriler ile kredi kartına ilişkin bilgilerin diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmesi mümkün değildir.
 
Madde 5                                :İLETİŞİM İZNİ
 
            Üye, site üzerinden tarafımızla paylaştığı kişisel verilerinin kendisinin sağlanacak avantajlardan haberdar edilebilmesini teminen her türlü satış, pazarlama, iletişim, tanıtım, mağaza kartı, kredi kartı, reklam ve promosyon uygulamaları için süresiz olarak şirketimizin mevcut ve ilerideki iştirakleri, ortakları ve şirketleri, servis sağlayıcıları/tedarikçileri ile bunların belirleyeceği 3.kişiler ve kuruluşlar tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve paylaşılmasına izin vermektedir. Bunun yanı sıra üye; sözü edilen 3.kişiler ve kuruluşların kendisi ile e-posta, sms, telefon, mektup, faks, otomatik arama, bloetooth kanalları ile kendisi ile iletişime geçmesine izin verir.
 
Madde 6                                :BAĞLANTI VERİLEN SİTELER
 
            Www.shopdreamhome.com internet sitesi üzerinden, yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla 3.kişilere ait başka sitelere bağlantı verilebilir. Üyenin, sitemiz üzerinden ulaşacağı diğer sitelerde söz konusu sitelerin kendilerine ait gizlilik, kişisel verilerin korunması ve iletişim politikaları geçerli olacağından bahsi geçen siteler ile üye arasında ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda tarafımızın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirketimizin söz konusu 3.kişilere ait sitelerin içeriği ile ilgili de hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Madde 7                                :BİLGİ GÜVENLİĞİ
 
            Şirketimizin haksız fiil, sözleşme ihlali, ihmal veya başka sebeplerle; kesinti, silinme, kayıp, gecikme, ihmal, hata, bilgisayar virüsü, hırsızlık, iletişim hatası, kayıtlara izinsiz girilmesi ve kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması durumlarında sorumluluğu bulunmamaktadır. Sitede yer alan yüklenebilecek veya paylaşılabilecek dosyalar virüs ve her türlü zarar verme amaçlı kod veya materyal ihtiva ediyor olabilir; bu virüsler ile her türlü zarar verme amaçlı kod veya materyallerin sebep olacağı bilgi hataları veya kayıpları ile diğer zararlardan şirketimiz sorumlu tutulamaz.
 
Madde 8                                :FİKRİ ve SINAİ HAKLARIN KORUNMASI
 
            Sitemizde yer alan veya sitemiz ile ilgili olan her türlü bilgi, içerik, resim, yazı, slogan ile bunların kullanımı yine bunlara ilişkin fikri ve sınai haklar ile fikri mülkiyet hakları şirketimize aittir. Söz konusu içerik, yazılım ve donanımın 3.kişiler tarafından kullanılması, yayınlanması, dağıtılması veya satılması yasalara aykırıdır. Üye, mülkiyeti ve kullanımı şirketimize ait olan içerik, yazılım ve donanımı kullanmayacağını, kopyalamayacağını,  dağıtmayacağını, yayınlamayacağını ve satmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, söz konusu taahhüdüne aykırı davranışının sonucundan yasal olarak sorumlu olduğunu kabul eder.
 
Madde 9                                :SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
 
            İşbu sözleşme, Üye siteye giriş yaptığı veya üyeliğini sonlandırmadığı sürece yürürlükte kalır. Üye, dilediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini sonlandırabilir. Aynı şekilde şirketimiz de dilediği zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin Üye’nin üyeliğini sonlandırabilir. Şirketimizin Üye’nin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak durdurması halinde de işbu sözleşme sona ermiş olur. Şirketimiz işbu sözleşmeyi, Üye’nin sitede yasalara veya kullanım koşullarına aykırı hareket etmiş olması nedeni ile sonlandırabilir. Bu durumda Üye, yasalara veya kullanım koşullarına aykırı hareketinden kaynaklanan zararları tazmin eder.
 
Madde 10                              :MÜCBİR SEBEP
 
            Şirketimiz mücbir sebep hallerinden biri sebebiyle işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa edemez veya eksik ya da gecikmeli olarak ifa ederse böyle bir durumda şirketimizin tazminat dahil hiçbir sorumluluğu olmadığını Üye peşinen kabul eder.
 
Madde 11                              :YETKİLİ MAHKEME
 
            İşbu sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlıklarda; belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.