KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME METNİ
 
24.03.2016 Tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.Maddesinde düzenlenmiş olan “Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendirmek isteriz.
 
VERİ SORUMLUSU:ERDİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
 
            Veri sorumlusu ERDİL Mobilya San. ve Tic.Ltd.Şti.; tarafımızla paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesini, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilme, kaydedilme, depolanma, muhafaza edilme, değiştirilme, yeniden düzenlenme, açıklanma, aktarılma, devralınma, elde edilebilir hâle getirilme, sınıflandırılma ya da kullanılmasının engellemesi gibi şekillerde gerçekleştirilecektir.
 
            Kişisel verileriniz; özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması esası kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel bir biçimde, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddeleri kapsamında, otomatik olan veya olmayan yollarla işlenmektedir.
 
            Kişisel verilerinizin işlenme amacı; kişisel verisi işlenen kişiye ulaşılarak tarafımızca sunulan ürün/hizmet ile ilgili bilgi verilmek suretiyle söz konusu ürün/hizmetten faydalanmasının temini, tüketici ihtiyaç analizinin yapılması suretiyle kişiye özel pazarlama faaliyetleri yürütülmesi ve tarafımızca sunulan ürün/hizmetin geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti ile ilgili araştırma süreçlerine bilgi aktarımının yapılabilmesi, şirketin pazarlama stratejisinin belirlenmesinde rol oynayacak bilgi akışının sağlanması, tüketicinin kendisine  sağlanacak avantajlardan haberdar edilebilmesini teminen her türlü satış, pazarlama, iletişim, tanıtım, reklam ve promosyon uygulamaları için bilgi toplanması ve ayrıca adli ve idari mercilere karşı bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilebilmesidir.
 
            Kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri kapsamında, yurtiçi ve yurtdışında bulunan ve şirket faaliyetlerini yürütmek üzere tarafımızca hizmet alınan ve işbirliği yapılan kişi ve kurumlara, şirketimizin mevcut ve ilerideki iştiraklerine, ortaklarına ve şirketlerine, alt yüklenicilerine, tedarikçilerine ve bunların belirleyeceği 3.kişiler ve kuruluşlara ve ayrıca yasal zorunluluk gereği resmi merciler ile kamu kurumlarına, şirketimiz tarafından ürün/hizmet sunumunun sağlanması amacı ile ve yasal zorunluluklar nedeniyle ve fakat bu amaçlarla sınırlı olmamak kaydı ile aktarılabilecektir.      
 
            Kişisel verileriniz; kanundan ve sözleşmeden doğan yasal sorumluluklarımızın yerine getirilebilmesi ve tarafımızca sunulan ürün/hizmetin sağlanabilmesi ile tüketicinin bundan faydalanabilmesi amacıyla web sitesi, web sitesinde yer alan sözleşmeler ve tarafınızca doldurulan iletişim formu, insan kaynakları başvuru formu vb formlar, tarafınızca sosyal medya kanalları ve arama motorları üzerinden doldurulan formlar, sosyal medya hesapları(instagram, linkedin, youtube, twitter, facebook), elektronik postalar, mobil uygulamalar, dijital pazarlama kanalları ve çerezler gibi sözlü, yazılı ve elektronik ortamda sözlü ve yazılı olarak toplanabilir.   
  
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; -Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, -Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, -Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, -Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, -Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, -Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 
            Web sitemizi ziyaret etmekle birlikte kişisel verilerinizin işlenmesine açık onay vermiş olmaktasınız.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi, Kanun’un 13.maddesi kapsamında yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle bize “Turan Güneş Bulv.No:50/A Yıldız, Çankaya/ANKARA” veya bilgi@shopdreamhome.com adresinden iletebilirsiniz. Başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak; işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceği hususunu da bilgilerinize sunarız.
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME METNİ
 
24.03.2016 Tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.Maddesinde düzenlenmiş olan “Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendirmek isteriz.
 
VERİ SORUMLUSU:ERDİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
 
            Veri sorumlusu ERDİL Mobilya San. ve Tic.Ltd.Şti.; tarafımızla paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesini, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilme, kaydedilme, depolanma, muhafaza edilme, değiştirilme, yeniden düzenlenme, açıklanma, aktarılma, devralınma, elde edilebilir hâle getirilme, sınıflandırılma ya da kullanılmasının engellemesi gibi şekillerde gerçekleştirilecektir.
 
            Kişisel verileriniz; özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması esası kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel bir biçimde, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddeleri kapsamında, otomatik olan veya olmayan yollarla işlenmektedir.
 
            Kişisel verilerinizin işlenme amacı; kişisel verisi işlenen kişiye ulaşılarak tarafımızca sunulan ürün/hizmet ile ilgili bilgi verilmek suretiyle söz konusu ürün/hizmetten faydalanmasının temini, tüketici ihtiyaç analizinin yapılması suretiyle kişiye özel pazarlama faaliyetleri yürütülmesi ve tarafımızca sunulan ürün/hizmetin geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti ile ilgili araştırma süreçlerine bilgi aktarımının yapılabilmesi, şirketin pazarlama stratejisinin belirlenmesinde rol oynayacak bilgi akışının sağlanması, tüketicinin kendisine  sağlanacak avantajlardan haberdar edilebilmesini teminen her türlü satış, pazarlama, iletişim, tanıtım, reklam ve promosyon uygulamaları için bilgi toplanması ve ayrıca adli ve idari mercilere karşı bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilebilmesidir.
 
            Kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddeleri kapsamında, yurtiçi ve yurtdışında bulunan ve şirket faaliyetlerini yürütmek üzere tarafımızca hizmet alınan ve işbirliği yapılan kişi ve kurumlara, şirketimizin mevcut ve ilerideki iştiraklerine, ortaklarına ve şirketlerine, alt yüklenicilerine, tedarikçilerine ve bunların belirleyeceği 3.kişiler ve kuruluşlara ve ayrıca yasal zorunluluk gereği resmi merciler ile kamu kurumlarına, şirketimiz tarafından ürün/hizmet sunumunun sağlanması amacı ile ve yasal zorunluluklar nedeniyle ve fakat bu amaçlarla sınırlı olmamak kaydı ile aktarılabilecektir.      
 
            Kişisel verileriniz; kanundan ve sözleşmeden doğan yasal sorumluluklarımızın yerine getirilebilmesi ve tarafımızca sunulan ürün/hizmetin sağlanabilmesi ile tüketicinin bundan faydalanabilmesi amacıyla web sitesi, web sitesinde yer alan sözleşmeler ve tarafınızca doldurulan iletişim formu, insan kaynakları başvuru formu vb formlar, tarafınızca sosyal medya kanalları ve arama motorları üzerinden doldurulan formlar, sosyal medya hesapları(instagram, linkedin, youtube, twitter, facebook), elektronik postalar, mobil uygulamalar, dijital pazarlama kanalları ve çerezler gibi sözlü, yazılı ve elektronik ortamda sözlü ve yazılı olarak toplanabilir.   
  
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; -Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, -Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, -Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, -Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, -Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, -Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 
            Web sitemizi ziyaret etmekle birlikte kişisel verilerinizin işlenmesine açık onay vermiş olmaktasınız.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi, Kanun’un 13.maddesi kapsamında yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle bize “Turan Güneş Bulv.No:50/A Yıldız, Çankaya/ANKARA” veya bilgi@shopdreamhome.com adresinden iletebilirsiniz. Başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak; işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceği hususunu da bilgilerinize sunarız.